27/10/2012

Hướng dẫn tân thủ Võ Lâm Truyền Kỳ 3 - p2

1. Đăng nhập


Màn hình đăng nhập

[url=http://www.upanh.com/bandothegioi_upanh/v/3rd35k3zbui.htm]
Và đây là bản đồ thế giới

2. Đẳng cấp và các hoạt động có thể tham gia

[/url]3. Hệ thống phụ bản trong VLTK3